การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เรื่อง การค้นพบและการประดิษฐ์

SKU : EM01001209170000045

สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) เป็นซีดีรอมมัลติมีเดียที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ในรูปแบบการ์ตูนสีสัน สดใส ที่มีเรื่องราวสนุกสนาน น่าติดตามพร้อมเนื้อหาแบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ

Share

Share

  การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เรื่อง การค้นพบและการประดิษฐ์         17 ก.ย. 2563 17.05 น.

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)  เป็นซีดีรอมมัลติมีเดียที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ในรูปแบบการ์ตูนสีสัน สดใส ที่มีเรื่องราวสนุกสนาน น่าติดตามพร้อมเนื้อหาแบบทดสอบทบทวนความเข้าใจ

เนื้อหาประกอบด้วย

1. วิดีโอการ์ตูน (ภาษาไทย)
2. วิดีโอการ์ตูน (ภาษาอังกฤษ บรรยายไทย)
3. เนื้อหาบทเรียน
4. แบบทดสอบ
5. เฉลยแบบทดสอบ

1 แผ่น 2 ระบบ  (CD-ROM + DVD) เล่นได้ทั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น DVD


เด็กๆ มาช่วยออมจิตอบคำถามเกี่ยวกับการค้นพบและการประดิษฐ์ของนักวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเรียนรู้และหาคำตอบกันว่า ใครเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีโคเปอร์นิคัส นักวิทยาศาสตร์คนใดบ้างที่เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ เครื่องเล่นแผ่นเสียง  โทรศัพท์ โทรทัศน์ และกล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น


สินค้าภายในกล่อง
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตอน การค้นพบและการประดิษฐ์ จำนวน 1 แผ่น