สื่ออิเล็กทรอนิกส์เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

SKU : EM01001408180000016

เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป็นเกมมัลติมีเดีย มี 12 ด่าน (แต่ละด่านอิงตามหลักค่านิยม 12 ประการ) ผู้เล่นสามาระเล่นได้ครั้งละ 1-2 คน เพิ่มคุณค่าความเป็นวิชาการด้วยคำถามส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผู้เล่นสามารถเลือกตัวการ์ตูนแทนตนเองในการเล่นเกม และสามารถตั้งชื่อผู้เล่นได้

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ        17 ก.ย. 2563 16.15 น.

 

เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ
เป็นเกมมัลติมีเดีย มี 12 ด่าน (แต่ละด่านอิงตามหลักค่านิยม 12 ประการ)
ผู้เล่นสามาระเล่นได้ครั้งละ 1-2 คน
เพิ่มคุณค่าความเป็นวิชาการด้วยคำถามส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ผู้เล่นสามารถเลือกตัวการ์ตูนแทนตนเองในการเล่นเกม  และสามารถตั้งชื่อผู้เล่นได้