500 คำถามความรู้ทั่วไปอาเซียน 10 ประเทศ ชุดที่ 2

SKU : EM01003008170000023

500 คำถามความรู้ทั่วไปอาเซียน 10 ประเทศ ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวมรวมเอาคำถามน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไว้ 500 ข้อ เหมาะสำหรับใช้ฝึกถามตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน เหมาะสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Share

Share

     500 คำถามความรู้ทั่วไปอาเซียน 10 ประเทศ ชุดที่ 2        17 ก.ย. 2563 16.13 น.

500 คำถามความรู้ทั่วไปอาเซียน 10 ประเทศ ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวมรวมเอาคำถามน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไว้ 500 ข้อ เหมาะสำหรับใช้ฝึกถามตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน เหมาะสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน