500 คำถามความรู้ทั่วไปอาเซียน 10 ประเทศ ชุดที่ 1

SKU : EM01003008170000022

500 คำถามความรู้ทั่วไปอาเซียน 10 ประเทศ ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่รวมรวมเอาคำถามน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไว้ 500 ข้อ เหมาะสำหรับใช้ฝึกถามตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน เหมาะสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Share

Share

     500 คำถามความรู้ทั่วไปอาเซียน 10 ประเทศ ชุดที่ 1       17 ก.ย. 2563 16.10 น.

500 คำถามความรู้ทั่วไปอาเซียน 10 ประเทศ ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่รวมรวมเอาคำถามน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไว้ 500 ข้อ เหมาะสำหรับใช้ฝึกถามตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน เหมาะสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน