นิทานพื้นบ้านอาเซียนเนการาบรูไนดารุสซาลาม เรื่อง บาบาวจอมพลัง

SKU : EM01002908170000021

ชาวบ้านกัมปงเซอรายกำลังเผชิญกับปัญหาเสือร้ายที่คอยรังควาญหมู่บ้าน พวกเขาตัดสินใจนำควายของพวกเขาที่ชื่อบาบาวไปเป็นเหยื่อล่อเสือ แต่บาบาวก็ใช้ไหวพริบจัดการกับเสือร้ายได้สำเร็จทำให้หมู่บ้านกลับมาปลอดภัยและสงบสุขอีกครั้ง

Share

Share

      นิทานพื้นบ้านอาเซียนเนการาบรูไนดารุสซาลาม เรื่อง บาบาวจอมพลัง       17 ก.ย. 2563 16.04 น.

ชาวบ้านกัมปงเซอรายกำลังเผชิญกับปัญหาเสือร้ายที่คอยรังควาญหมู่บ้าน พวกเขาตัดสินใจนำควายของพวกเขาที่ชื่อบาบาวไปเป็นเหยื่อล่อเสือ แต่บาบาวก็ใช้ไหวพริบจัดการกับเสือร้ายได้สำเร็จทำให้หมู่บ้านกลับมาปลอดภัยและสงบสุขอีกครั้ง