นิทานพื้นบ้านอาเซียนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เรื่อง ชาวนาผู้เสียสละ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM01002908170000020

เรื่องราวของชาวนาผู้มีน้ำใจมากกว่าคนทั่วไป เมื่อมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งขวางทาง ทุกคนไม่มีใครสนใจช่วยยกออก ทำให้คนเหล่านั้นต้องประสบเคราะห์กรรมต่างๆ กัน มีแต่ชาวนาผู้หนึ่ง ที่มีน้ำใจกว่าทุกคน มาช่วยยกเอาก้อนหินออก ทำให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ต่อผู้คนที่สัญจรไปมาที่เมืองแห่งนั้น และตัวเขาเองก็ได้รับรางวัลอันสูงค่า รวมทั้งได้รับการยกย่องอย่างมาก

Share

Share

      นิทานพื้นบ้านอาเซียนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เรื่อง ชาวนาผู้เสียสละ        17 ก.ย. 2563 16.00 น.

เรื่องราวของชาวนาผู้มีน้ำใจมากกว่าคนทั่วไป เมื่อมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งขวางทาง ทุกคนไม่มีใครสนใจช่วยยกออก ทำให้คนเหล่านั้นต้องประสบเคราะห์กรรมต่างๆ กัน มีแต่ชาวนาผู้หนึ่ง ที่มีน้ำใจกว่าทุกคน มาช่วยยกเอาก้อนหินออก ทำให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ต่อผู้คนที่สัญจรไปมาที่เมืองแห่งนั้น และตัวเขาเองก็ได้รับรางวัลอันสูงค่า รวมทั้งได้รับการยกย่องอย่างมาก