นิทานพื้นบ้านอาเซียนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ซังกูริยัง

SKU : EM01002908170000019

เรื่องราวของซังกูริยังตั้งแต่ยังอยู่ในเมืองกับพระมารดาจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออกผจญภัยและกลับมายังเมืองเกิดอีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้ของเขาต้องพบกับเรื่องราวและบททดสอบต่างๆมากมาย ซึ่งนำไปสู่การเกิดภูเขาตังกูบันเปอราฮู

Share

Share

     นิทานพื้นบ้านอาเซียนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ซังกูริยัง        17 ก.ย. 2563 15.56 น.

เรื่องราวของซังกูริยังตั้งแต่ยังอยู่ในเมืองกับพระมารดาจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออกผจญภัยและกลับมายังเมืองเกิดอีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้ของเขาต้องพบกับเรื่องราวและบททดสอบต่างๆมากมาย ซึ่งนำไปสู่การเกิดภูเขาตังกูบันเปอราฮู