นิทานพื้นบ้านอาเซียนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เรื่อง ตำนานสิงกะปุระ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM01002908170000018

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 มีเจ้าผู้ครองนครพระองค์หนึ่ง พระนามว่า ซางนิลาอุตมะ หรือศรีไตรบัวนา ได้ทรงเดินทางสำรวจฝ่าคลื่นลมมรสุมต่าง ๆ จนมาถึงเกาะที่มีหาดทรายสีขาวแห่งหนึ่งชื่อว่า เทมาเส็ก เมื่อขึ้นฝั่งได้พบกับสิงโต ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์มงคล ดังนั้นพระองค์จึงตั้งชื่อเกาะแห่งนี้ว่า สิงคปุระ ซึ่งหมายความว่านครแห่งสิงห์ และได้ทรงปกครองเกาะนี้ต่อมาอีก 48 ปี จึงสวรรคต

Share

Share

    นิทานพื้นบ้านอาเซียนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เรื่อง ตำนานสิงกะปุระ       17 ก.ย. 2563 15.53 น.

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 มีเจ้าผู้ครองนครพระองค์หนึ่ง พระนามว่า ซางนิลาอุตมะ หรือศรีไตรบัวนา ได้ทรงเดินทางสำรวจฝ่าคลื่นลมมรสุมต่าง ๆ จนมาถึงเกาะที่มีหาดทรายสีขาวแห่งหนึ่งชื่อว่า เทมาเส็ก เมื่อขึ้นฝั่งได้พบกับสิงโต ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์มงคล ดังนั้นพระองค์จึงตั้งชื่อเกาะแห่งนี้ว่า สิงคปุระ ซึ่งหมายความว่านครแห่งสิงห์ และได้ทรงปกครองเกาะนี้ต่อมาอีก 48 ปี จึงสวรรคต