นิทานพื้นบ้านอาเซียนมาเลเซีย เรื่อง กระจงกับจระเข้

SKU : EM01002908170000017

เรื่องราวของเจ้ากระจงแสนฉลาด ที่นอกจากจะรู้ทันอุบายของเจ้าจระเข้ ที่เป็นสัตว์ดุร้ายได้แล้ว ยังสามารถหลอกลวงเจ้าจระเข้ได้ เพราะเจ้าจระเข้เหล่านั้น ดุร้าย แต่ไม่ฉลาดเหมือนกระจง ทำให้หลายครั้งที่กระจงสามารถหลอกจระเข้ได้ โดยที่จระเข้ไม่สามารถทำร้ายอะไรเจ้ากระจงแสนฉลาดได้เลย

Share

Share

      นิทานพื้นบ้านอาเซียนมาเลเซีย เรื่อง กระจงกับจระเข้        17 ก.ย. 2563 15.50 น.

เรื่องราวของเจ้ากระจงแสนฉลาด ที่นอกจากจะรู้ทันอุบายของเจ้าจระเข้ ที่เป็นสัตว์ดุร้ายได้แล้ว ยังสามารถหลอกลวงเจ้าจระเข้ได้ เพราะเจ้าจระเข้เหล่านั้น ดุร้าย แต่ไม่ฉลาดเหมือนกระจง ทำให้หลายครั้งที่กระจงสามารถหลอกจระเข้ได้ โดยที่จระเข้ไม่สามารถทำร้ายอะไรเจ้ากระจงแสนฉลาดได้เลย