นิทานพื้นบ้านอาเซียนราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง หมาป่ากับกุ้ง

SKU : EM01002908170000014

เรื่องราวในป่าใหญ่ท่ามกลางอากาศร้อนในฤดูแล้ง เมื่อหมาป่าคิดจะเอากุ้งและปลาในแอ่งน้ำมาเป็นอาหาร มาเอาใจช่วยกันว่ากุ้งและปลาตัวเล็กๆ เหล่านั้นจะใช้สติปัญญาเอาตัวรอดจากหมาป่าที่หิวโหยได้อย่างไร

Share

Share

     นิทานพื้นบ้านอาเซียนราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง หมาป่ากับกุ้ง       17 ก.ย. 2563 15.42 น.

เรื่องราวในป่าใหญ่ท่ามกลางอากาศร้อนในฤดูแล้ง เมื่อหมาป่าคิดจะเอากุ้งและปลาในแอ่งน้ำมาเป็นอาหาร มาเอาใจช่วยกันว่ากุ้งและปลาตัวเล็กๆ เหล่านั้นจะใช้สติปัญญาเอาตัวรอดจากหมาป่าที่หิวโหยได้อย่างไร