นิทานพื้นบ้านอาเซียนราชอาณาจักรไทย เรื่อง ชาวนากับงูเห่า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM01002908170000015

ความเมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่ควรมีในมุนษย์ทุกคน เมื่อเราพบเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากก็ควรช่วยเหลือ แต่หากช่วยเหลือสัตว์ร้าย หรือคนร้าย ความช่วยเหลือนั้นก็อาจสูญเปล่าหรือกลายเป็นภัยต่อเราภายหลัง เช่นเดียวกับชาวนาที่สงสารงูเห่าและให้การช่วยเหลือ แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกงูเห่ากัดจนเสียชีวิต

Share

Share

     นิทานพื้นบ้านอาเซียนราชอาณาจักรไทย เรื่อง ชาวนากับงูเห่า      17 ก.ย. 2563 15.40 น.

ความเมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่ควรมีในมุนษย์ทุกคน เมื่อเราพบเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากก็ควรช่วยเหลือ แต่หากช่วยเหลือสัตว์ร้าย หรือคนร้าย ความช่วยเหลือนั้นก็อาจสูญเปล่าหรือกลายเป็นภัยต่อเราภายหลัง เช่นเดียวกับชาวนาที่สงสารงูเห่าและให้การช่วยเหลือ แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกงูเห่ากัดจนเสียชีวิต