สื่อบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ประโยคคำถาม "What is this?" และ "What is that?"

SKU : EngP01_11

สื่อความรู้วิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอด้วยภาพและเสียงที่กระตุ้นความคิด ความจำ เชาว์ปัญญา และง่ายต่อการใช้งานทั้งคุณครูและนักเรียน

Share

Share