นิทานพื้นบ้านอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่อง เห็ดหูลิง

SKU : EM01002908170000011

-

Share

Share

     นิทานพื้นบ้านอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่อง เห็ดหูลิง       17 ก.ย. 2563 15.03 น.

นางสีดาต้องการเสวยเห็ดหูลิง แต่ไม่กล้าบอกให้หนุมานทราบ เนื่องจากเกรงใจ จึงได้แต่รับสั่งให้ไปหนุมานไปเก็บเห็ดที่ภูเขาอุดมไชยมา ทำให้หนุมานไปเก็บมาไม่ถูก ในที่สุดด้วยไหวพริบของหนุมาน เขาก็แก้ปัญหานี้ได้สำเร็จในตอนท้ายของเรื่อง ลองมาดูกันซิว่าหนุมานแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร