สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด การเรียนการสอนและประเมิณผล (ท็อปเกรด+เตรียมสอบ+แผนการสอน) วิชาวิทย์+คณิต ม.1- ม. 3

SKU : EM05000702180000023

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุดการเรียนการสอนและประเมิณผล (ท็อปเกรด+เตรียมสอบ+แผนการสอน) วิชาวิทยาศาสตร์+คณิต ม.1 - ม.3

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด การเรียนการสอนและประเมิณผล (ท็อปเกรด+เตรียมสอบ+แผนการสอน) วิชาวิทย์+คณิต ม.1- ม. 3           17 ก.ย. 2563 14.38 น.

 

 

 

บรรจุในฮาร์ดดิสก์ แบบ External  จำนวน 18 รายการ ประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

3. ติวเข้มท็อปเกรดวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

4. ติวเข้มท็อปเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

5. เตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

6. เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3