สื่อบทเรียนอ้างอิงตามหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM02001408180000018

มีคู่มือครู – แผนการสอน มีจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด มีสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย มีวิดีโอสรุปเนื้อหาบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ มีใบงาน-ใบกิจกรรม-เฉลย มีแบบทดสอบ-เฉลย สินค้าภายในกล่อง บทเรียนภาษาอังกฤษ 150 บทเรียน

Share

Share

    สื่อบทเรียนอ้างอิงตามหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา         17 ก.ย. 2563 14.11 น.

มีคู่มือครู – แผนการสอน
มีจุดประสงค์การเรียนรู้  มาตรฐาน ตัวชี้วัด
มีสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
มีวิดีโอสรุปเนื้อหาบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้
มีใบงาน-ใบกิจกรรม-เฉลย
มีแบบทดสอบ-เฉลย