สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 7. การเชื่อมประพจน์ตอนที่_1

SKU : MA60S_07

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องการเชื่อมประพจน์ตอนที่_1 เนื้อหาเรื่องการเชื่อมประพจน์ตอนที่_1 สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนเข้าใจการเชื่อมประพจน์ และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเชื่อมประพจน์ “และ” , “หรือ” ได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องการเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 1 โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตามใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามใบกิจกรรมที่ 1 - 5
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบจากข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “และ”
พิจารณา       ประพจน์ที่ 1                   2 เป็นจำนวนจริง

                        ประพจน์ที่ 2                  2 เป็นจำนวนตรรกยะ

            เมื่อเชื่อมประพจน์ทั้งสอง ด้วย “และ” จะได้ประพจน์ใหม่ คือ

                                    2 เป็นจำนวนจริง และ 2 เป็นจำนวนตรรกยะ

            ในการเชื่อมประพจน์ด้วย “และ” มีข้อตกลงว่า ประพจน์ใหม่จะเป็นจริง ในกรณีที่ประพจน์ที่นำมาเชื่อม กัน นั้นเป็นจริงทั้งคู่ กรณีอื่น ๆ เป็นเท็จทุกกรณี

            เพื่อความสะดวกในการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมประพจน์ จะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก เช่น  p, q, r, s, …แทนประพจน์ที่นำมาเชื่อมกัน และแทนตัวเชื่อมด้วยสัญลักษณ์ “ Ù ” แทน “ และ ”