สารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KN00000406180000002

ชุดแผ่นป้ายสารนิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีภาพประกอบสวยงาม แยกตามค่านิยมหลักของคนไทย เป็นสื่อที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดบใช้อุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานร่วมกับการนำเสนอภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ

Share

Share

  สารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ                       11 ก.ย. 2563 15.14 น.

 

สารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 1 ชุด ประกอบด้วย 

แผ่นป้ายสารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จำนวน 1 ชุดมี 12 แผ่นป้าย
ใบรับประกันสินค้า และหนังสือรับรองลิขสิทธิ์
อุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (ปากกาพูดได้่) จำนวน 5 ชุด


สิ่งของประกอบในชุดอุปกรณ์การอ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

ปากกาอ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์
หูฟังมาตราฐาน
สาย USB


สินค้าภายในกล่อง

แผ่่นป้ายสารนิทัศน์ จำนวน 12 แผ่น