หนังสือและสื่อการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

SKU : KN00001707180000001

เจเนซิส มีเดียคอม เสนอ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ

Share

Share

  หนังสือและสื่อการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                    11 ก.ย. 2563 15.03 น.

 

เจเนซิส มีเดียคอม เสนอ
หนังสือและสื่อการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ

 

ติดต่อฝ่ายขาย
คุณฝน โทร.0896997991
คุณยุ้ย โทร.0864089301

และสามารถดูรายละเอียด e-Catalog ได้ที่
http://online.flipbuilder.com/elcl/mple/