อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีการศึกษา

SKU : ET00001302180000120

Share

Share

  ปากกาอ่านออกเสียง อิเล็กทรอนิกส์ WIZER                   10 ก.ย. 2563 17.00 น.

 

1.         หัวปากกามีความแม่นยำสูง สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้

2.         มีหน่วยเก็บความจำไม่น้อยกว่า 2GB. สามารถเก็บข้อมูลเนื้อหาเสียง เเละใช้คู่กับหนังสือพูดได้ ทุกเล่ม

3.         ใช้งานง่าย กดปุ่มเปิดเครื่องก็สามารถใช้งานได้ทันที

4.         สามารถใช้งานได้แบบมัลติฟังก์ชั่นไม่ว่าเป็นการอ่านหนังสือ, โปสเตอร์, ฟังเพลง, เล่นเกม

5.         เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้มีขนาดที่จับถนัดมือ ปุ่มการใช้งานและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

6.         อุปกรณ์และชิ้นส่วนต้องผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ

7.         มีไฟ LED แสดงสถานะทำงาน และเสียงเตือนสถานะแบตเตอรี่

8.         ทำงานด้วยระบบ Optical Identificaation System

9.         มีระบบช่วยประหยัดพลังงาน เมื่อมีการเว้นช่วงการใช้งาน ระบบสามารถปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

10.        มีช่องเสียบหูฟังมาตรฐาน สำหรับฟังแบบส่วนตัว

11.        มีช่อง USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

12.        มีการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

13.        มีหนังสือรับรองสิทธิ์การสร้างสรรค์ในเนื้อหาเสียงจากผู้ผลิต