ระบบคลังสื่อดิจิตอล

SKU : SE00002508170000006

ระบบคลังสื่อดิจิตอล (Media Bank System) เป็นแอปพลิเคชันบริหารจัดการคลังสื่อดิจิตอล ที่ใช้ในการเก็บสื่อมัลติมีเดียของโรงเรียน องค์กร รองรับข้อมูลและการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียงและวิดีโอ

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบคลังสื่อดิจิตอล                   10 ก.ย. 2563 16.41 น.

 

ระบบคลังสื่อดิจิตอล (Media Bank System) เป็นแอปพลิเคชันบริหารจัดการคลังสื่อดิจิตอล ที่ใช้ในการเก็บสื่อมัลติมีเดียของโรงเรียน องค์กร รองรับข้อมูลและการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียงและวิดีโอ มีการจัดแยกประเภทสื่อตามหมวดหมู่เนื้อหาที่ต้องการ และสามารถอัพโหลดสื่ออื่นๆ เพิ่มเติมในระบบได้ มีระบบรองรับสมาชิกซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะผู้ใช้งานประเภทต่างๆ  ใช้งานง่ายและสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ โดยผู้ใช้สามารถแชร์สื่อผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้