ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยทำงาน

SKU : SE00000706180000009

ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยทำงาน ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงาน สำหรับวัยทำงานประกอบด้วย 1. สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C 2. สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ 3. สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C 4. พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C 5. คำศัพท์เฉพาะทาง

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยทำงาน                10 ก.ย. 2563 16.15 น.

 

Language Skill Development for Worker and Business ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยทำงาน

คำอธิบายหลักของระบบ

ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงาน สำหรับวัยทำงานประกอบด้วย

สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C
สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ
สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C
พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C
คำศัพท์เฉพาะทาง


เหมาะสำหรับ

  1. องค์กร
  2. หน่วยงาน
  3. ผู้ใช้งานทั่วไป