ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยเรียน

SKU : SE00000706180000008

ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงาน สำหรับวัยเรียน ประกอบด้วย • สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C • สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ • สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C • พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C • คำศัพท์เฉพาะทาง

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยเรียน               10 ก.ย. 2563 16.11 น.

 

Language Skill Development for Learner ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยเรียน
คำอธิบายหลักของระบบ

ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงาน สำหรับวัยเรียน ประกอบด้วย
สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C
สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ
สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C
พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C
คำศัพท์เฉพาะทาง


เหมาะสำหรับ

  1. สถาบันการศึกษา
  2. องค์กร
  3. หน่วยงาน