ระบบสร้างเสริมเชาวน์ปัญญาและความรู้

SKU : SE00000706180000007

ะบบทดสอบเชาว์ปัญญาเพื่อทดสอบความสามารถของบุคคลด้านการเรียนรู้ และการปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม • ประกอบด้วยชุดคำถามในหมวดต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์น่ารู้ คณิตศาสตร์ลับสมอง ภาษาอังกฤษ สังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทยและวรรณกรรม สุขศึกษาและกีฬา อาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะและดนตรี ความรู้รอบตัว การเมืองไทยการเมืองโลก สาระบันเทิง รอบรั้วเมืองไทย อาเซียนศึกษา เป็นต้น • มีการประเมินความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น • มอบของรางวัลเมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และซื้อไอเทมเพิ่มเติมได้

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบสร้างเสริมเชาวน์ปัญญาและความรู้               10 ก.ย. 2563 16.07 น.

 

Intelligence & Knowledge Booster ระบบสร้างเสริมเชาวน์ปัญญาและความรู้

ระบบทดสอบเชาว์ปัญญาเพื่อทดสอบความสามารถของบุคคลด้านการเรียนรู้ และการปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ประกอบด้วยชุดคำถามในหมวดต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์น่ารู้ คณิตศาสตร์ลับสมอง ภาษาอังกฤษ สังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทยและวรรณกรรม สุขศึกษาและกีฬา อาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะและดนตรี ความรู้รอบตัว การเมืองไทยการเมืองโลก สาระบันเทิง รอบรั้วเมืองไทย อาเซียนศึกษา เป็นต้น
มีการประเมินความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น
มอบของรางวัลเมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และซื้อไอเทมเพิ่มเติมได้


เหมาะสำหรับ

  1. นักเรียน
  2. ผู้ใช้งานทั่วไป