ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ

SKU : SE00000706180000010

ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ ประกอบด้วย 1. สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C 2. สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ 3. สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C 4. พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C 5. คำศัพท์เฉพาะทาง

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

 ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ                10 ก.ย. 2563 16.03 น.

 

Language Skill Development for Vocational Education ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ

คำอธิบายหลักของระบบ

ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงาน สำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพประกอบด้วย

สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C
สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ
สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C
พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C
คำศัพท์เฉพาะทาง


เหมาะสำหรับ

  1. อาชีวศึกษา