ระบบพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน 0 ถึง 6 ปี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SE00000706180000011

ระบบพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน 0 ถึง 6 ปี คุณภาพไฟล์วีดิทัศน์มีความชัดระดับ HD • มีเนื้อหาประกอบบทเรียน แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ • มีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น การ์ตูน เกมการศึกษา ชุดค่านิยมชุดส่งเสริมด้านภาษา มัลติมีเดีย วีดิทัศน์ สารนิทัศน์ สารานุกรม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ • ตัวอย่างรายการสื่อเนื้อหา 1. การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก 2. เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 3. ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับเด็กเล็กชุด ก้าวแรกเริ่มเรียนรู้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 4. นิทานชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน 0 ถึง 6 ปี                  10 ก.ย. 2563 15.54 น.


Skill Development for Preschool (0 - 6 Years) ระบบพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน 0 ถึง 6 ปี

คำอธิบายหลักของระบบ

คุณภาพไฟล์วีดิทัศน์มีความชัดระดับ HD
มีเนื้อหาประกอบบทเรียน แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ
มีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น การ์ตูน เกมการศึกษา ชุดค่านิยม ชุดส่งเสริมด้านภาษา มัลติมีเดีย วีดิทัศน์ สารนิทัศน์ สารานุกรม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างรายการสื่อเนื้อหา

  1. การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
  2. เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  3. ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับเด็กเล็กชุด ก้าวแรกเริ่มเรียนรู้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
  4. นิทานชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ​


เหมาะสำหรับ

  1. เด็กก่อนวัยเรียน 0 ถึง 6 ปี