ระบบสะเต็ม ระดับประถมศึกษา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SE00000806180000014

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ถูกออกแบบมาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิชาสะเต็ม ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) มีคู่มือครู เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และใบงาน แบบทดสอบ มัลติมีเดียประเภทอนิเมชั่น ภาพนิ่ง แบบจำลอง สถานการณ์จำลอง (Simulation) ข้อความ และเสียงบรรยาย

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบสะเต็ม ระดับประถมศึกษา              10 ก.ย. 2563 15.37 น.

 

 

STEM Learning System for Primary Education ระบบสะเต็ม ระดับประถมศึกษา

คำอธิบายหลักของระบบ

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ถูกออกแบบมาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระวิชาสะเต็ม ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
มีคู่มือครู เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และใบงาน แบบทดสอบ
มัลติมีเดียประเภทอนิเมชั่น ภาพนิ่ง แบบจำลอง สถานการณ์จำลอง (Simulation) ข้อความ และเสียงบรรยาย

เหมาะสำหรับ

  1. นักเรียนระดับประถมศึกษา
  2. สถาบันการศึกษา