ระบบสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษา

SKU : SE00000806180000015

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ถูกออกแบบมาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิชาสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) มีคู่มือครู เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และใบงาน แบบทดสอบ มัลติมีเดียประเภทอนิเมชั่น ภาพนิ่ง แบบจำลอง สถานการณ์จำลอง (Simulation) ข้อความ และเสียงบรรยาย

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษา              10 ก.ย. 2563 15.33 น.

 

 

STEM Learning System for Secondary Education ระบบสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษา

คำอธิบายหลักของระบบ

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ถูกออกแบบมาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระวิชาสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)
มีคู่มือครู เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และใบงาน แบบทดสอบ
มัลติมีเดียประเภทอนิเมชั่น ภาพนิ่ง แบบจำลอง สถานการณ์จำลอง (Simulation) ข้อความ และเสียงบรรยาย


เหมาะสำหรับ

  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  2. สถาบันการศึกษา