ระบบตะลุยโจทย์และติว ระดับมัธยมศึกษา

SKU : SE00000806180000017

ระบบทดสอบและซ่อมเสริม 8 กลุ่มสาระ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาด้วยดูการวีดิทัศน์ติวข้อสอบพร้อมเฉลย ครบ 8 กลุ่มสาระ 11 รายวิชา 6 ระดับชั้น มีข้อสอบมากถึง 5,250 ข้อ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เหมือนมีครูอธิบายข้อสอบ สามารถกลับมาดูข้อสอบในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้อย่างไม่จำกัด

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

   ระบบตะลุยโจทย์และติว ระดับประถมศึกษา             10 ก.ย. 2563 15.00 น.

 

Test and Tuition System for Secondary Education ระบบตะลุยโจทย์และติว ระดับมัธยมศึกษา

คำอธิบายหลักของระบบ

ระบบทดสอบและซ่อมเสริม 8 กลุ่มสาระ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สามารถทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาด้วยดูการวีดิทัศน์ติวข้อสอบพร้อมเฉลย
ครบ 8 กลุ่มสาระ 11 รายวิชา 6 ระดับชั้น
มีข้อสอบมากถึง 5,250 ข้อ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เหมือนมีครูอธิบายข้อสอบ
สามารถกลับมาดูข้อสอบในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้อย่างไม่จำกัด


เหมาะสำหรับ

  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  2. สถาบันการศึกษา