ระบบอาเซียนศึกษาและโลกศึกษา

SKU : SE00000806180000018

มีเนื้อหาภายในระบบและสื่อที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและโลก มีพจนานุกรมอาเซียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาหลักต่างๆ ที่ใช้ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ พจนานุกรมอาเซียน มีจำนวนคำศัพท์ 6,000 คำ ระบบสามารถแสดงผลการสืบค้นได้ทั้ง คำศัพท์ ประเภทของคำ คำอ่าน และคำแปล สามารถฟังเสียงคำศัพท์หรือสำเนียงการอ่านออกเสียงคำศัพท์นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบอาเซียนศึกษาและโลกศึกษา             10 ก.ย. 2563 15.10 น.

 

ASEAN Study & Global Study ระบบอาเซียนศึกษาและโลกศึกษา

คำอธิบายหลักของระบบ

มีเนื้อหาภายในระบบและสื่อที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและโลก
มีพจนานุกรมอาเซียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาหลักต่างๆ ที่ใช้ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ
พจนานุกรมอาเซียน มีจำนวนคำศัพท์ 6,000 คำ
ระบบสามารถแสดงผลการสืบค้นได้ทั้ง คำศัพท์ ประเภทของคำ คำอ่าน และคำแปล
สามารถฟังเสียงคำศัพท์หรือสำเนียงการอ่านออกเสียงคำศัพท์นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสำหรับ

  1. นักเรียน
  2. สถาบันการศึกษา