ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

SKU : SE00000806180000019

แปลคำศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ โดยการพิมพ์หรือพูดคำศัพท์นั้นๆค้นหาเนื้อหาตามหมวดความรู้ทั่วไป หรือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วยบทเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ในรูปแบบ วิดีทัศน์ อีบุ๊ค สื่อเสียง มัลติมีเดีย และเอกสาร เชื่อมต่อไปยังสื่อวิดิทัศน์ สื่อเสียง หรือเนื้อหาภายนอกได้มีเกมและกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและผู้ใช้งานทั่วไป

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการศึกษา           10 ก.ย. 2563 15.00 น.

 

AI System for Education ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

คำอธิบายหลักของระบบ

แปลคำศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ โดยการพิมพ์หรือพูดคำศัพท์นั้นๆ
ค้นหาเนื้อหาตามหมวดความรู้ทั่วไป หรือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ประกอบด้วยบทเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ในรูปแบบ วิดีทัศน์ อีบุ๊ค สื่อเสียง มัลติมีเดีย และเอกสาร
เชื่อมต่อไปยังสื่อวิดิทัศน์ สื่อเสียง หรือเนื้อหาภายนอกได้
มีเกมและกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและผู้ใช้งานทั่วไป

เหมาะสำหรับ

  1. นักเรียน
  2. ผู้ใช้งานทั่วไป