ระบบคลังสื่อดิจิตอลสำหรับครู

SKU : SE00000806180000021

ระบบบริหารจัดการคลังสื่อดิจิตอล ใช้ในการเก็บสื่อมัลติมีเดียของผู้สอน รองรับข้อมูลและการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ มีการจัดแยกสื่อตามหมวดหมู่เนื้อหาที่ต้องการ สามารถอัพโหลดสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมในระบบได้

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบคลังสื่อดิจิตอลสำหรับครู           10 ก.ย. 2563 14.52 น.

 

Digital Media Resource for Teacher ระบบคลังสื่อดิจิตอลสำหรับครู

คำอธิบายหลักของระบบ

ระบบบริหารจัดการคลังสื่อดิจิตอล ใช้ในการเก็บสื่อมัลติมีเดียของผู้สอน
รองรับข้อมูลและการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
มีการจัดแยกสื่อตามหมวดหมู่เนื้อหาที่ต้องการ
สามารถอัพโหลดสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมในระบบได้

เหมาะสำหรับ

  1. ผู้สอน
  2. สถาบันการศึกษา