ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับโรงเรียน

SKU : SE00000806180000023

เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการศึกษา ระดับโรงเรียน สนับสนุนและให้บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางสังคม และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท ช่วยรวบรวมทรัพยากรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ไว้ในที่เดียวกัน พร้อมด้วยคุณสมบัติของระบบในการวิเคราะห์และประเมินผลแบบบูรณาการเน้นที่การใช้งานและการเข้าถึงได้ง่าย

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับโรงเรียน          10 ก.ย. 2563 14.48 น.

 

School Resource Management System ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับโรงเรียน

คำอธิบายหลักของระบบ

เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการศึกษา ระดับโรงเรียน
สนับสนุนและให้บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางสังคม และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ช่วยรวบรวมทรัพยากรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ไว้ในที่เดียวกัน พร้อมด้วยคุณสมบัติของระบบในการวิเคราะห์และประเมินผลแบบบูรณาการ
เน้นที่การใช้งานและการเข้าถึงได้ง่าย


เหมาะสำหรับ

  1. สถาบันการศึกษา