ระบบกวดวิชาออนไลน์

SKU : SE00000806180000024

เป็นแพลตฟอร์มกวดวิชา โดยได้นำเอาจุดเด่นของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเสมือนห้องเรียนจริงที่ดีที่สุด โดยผ่าน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ ไมโครโฟน และกล้องวีดีโอที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อผู้เรียนเข้าสู่ส่วนการสอนสดผ่านห้องเรียนเสมือนจริง ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกเนื้อหา ตามที่ผู้สอนต้องการจะพัฒนาทักษะผู้เรียน

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบกวดวิชาออนไลน์          10 ก.ย. 2563 14.40 น.

 

Online Tuition System ระบบกวดวิชาออนไลน์

คำอธิบายหลักของระบบ

เป็นแพลตฟอร์มกวดวิชา โดยได้นำเอาจุดเด่นของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเสมือนห้องเรียนจริงที่ดีที่สุด โดยผ่าน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ ไมโครโฟน และกล้องวีดีโอที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อผู้เรียนเข้าสู่ส่วนการสอนสดผ่านห้องเรียนเสมือนจริง
ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกเนื้อหา ตามที่ผู้สอนต้องการจะพัฒนาทักษะผู้เรียน


เหมาะสำหรับ

  1. ครู
  2. ติวเตอร์
  3. นักเรียน
  4. บุคคลทั่วไป