หนังสือความรู้รอบตัว ชุด 100 คำถาม ?

SKU : EM05001309170000072

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์ ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

Share

Share

  หนังสือความรู้รอบตัว ชุด 100 คำถาม ?       9 ก.ย. 2563 17.44 น.

 

 

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด 100 คำถาม ?

หนังสือความรู้รอบตัว 100 คำถามนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำถามต่างๆ มากมาย ที่จะช่วยทำให้ผู้อ่านเกิดความคิดและองค์ความรู้สำคัญไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ทั้งหมดนี้ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว


สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด 100 คำถาม จำนวน 1 เล่ม