หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ภาวะโลกร้อน

SKU : EM05001309170000073

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์ ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

Share

Share

  หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ภาวะโลกร้อน           9 ก.ย. 2563 17.42 น.หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ภาวะโลกร้อน

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ภาวะโลกร้อน เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของสภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา สาเหตุ มาตรการรับมือและแก้ไขปัญหา รวมถึงสาระน่ารู้อื่นๆ ที่อาจกลายเป็นแรงบัลดาลใจให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาวิกฤตโลกร้อนจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรร่วมกันแก้ไขและหาทางป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป!

สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ภาวะโลกร้อน จำนวน 1 เล่ม