หนังสือความรู้รอบตัว ชุด มหัศจรรย์โลกของสัตว์

SKU : EM05001309170000075

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์ ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

Share

Share

  หนังสือความรู้รอบตัว ชุด มหัศจรรย์โลกของสัตว์           9 ก.ย. 2563 17.37 น.

 

 

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด มหัศจรรย์โลกของสัตว์

ในเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางในการให้ความรู้เพื่อประโยชน์กับผู้อ่านให้เกิดความเพลิดเพลินกับการล่วงรู้ความลับของเหล่าสัตว์  และพร้อมที่จะให้ท่านเข้าไปสัมผัสแล้ว กับหนังสือความรู้รอบตัวชุด มหัศจรรย์โลกของสัตว์


สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด มหัศจรรย์โลกของสัตว์ จำนวน 1 เล่ม