หนังสือความรู้รอบตัว ชุด รอบรู้พลังงาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM05001409170000077

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์ ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

Share

Share

  หนังสือความรู้รอบตัว ชุด รอบรู้พลังงาน          9 ก.ย. 2563 17.30 น.

 

 

หนังสือความรู้รอบตัว  ชุด รอบรู้พลังงานเล่มนี้จัดทำขึ้น ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน โลกของเราได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้กิจกรรมต่างๆ บนโลกดำเนินอยู่ได้ แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า พลังงานนั้นมีจำกัด โดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิง ดังนั้นพวกเราทุกคนควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์พลังงานเอาไว้ ไม่ให้หมดไปจากโลก และลูกหลานของเราจะได้มีพลังงานใช้ตลอดไป


สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด รอบรู้พลังงาน จำนวน 1 เล่ม