หนังสือความรู้รอบตัว ชุด จักรวาลและดวงดาว

SKU : EM05001409170000078

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์ ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

Share

Share

  หนังสือความรู้รอบตัว ชุด จักรวาลและดวงดาว         9 ก.ย. 2563 17.26 น.

 

 

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด จักรวาลและดวงดาว

หนังสือความรู้รอบตัว ชุดจักรวาลและดวงดาว เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ โดยได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป


สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด จักรวาลและดวงดาว จำนวน 1 เล่ม