หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ที่สุดในโลก

SKU : EM05001409170000079

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์ ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

Share

Share

  หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ที่สุดในโลก         9 ก.ย. 2563 17.22 น.

 

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ที่สุดในโลก

เรื่องของการงาน สังคม วัฒนธรรม  การใช้ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป ทำให้วิทยาการก้าวไกล แต่บางสิ่งบางอย่างก็ยังคงเดิม  อาจมีบางส่วนที่เสื่อมสลายไปบ้าง  แต่มันยังคงอยู่เพื่อรอการพิสูจน์  หนังสือความรู้รอบตัว ชุด ที่สุดในโลก เล่มนี้ได้รวบรวมเอาไว้เพื่อให้ท่านได้อ่านเพื่อความเพลินเพลิน และความสนุกสนานของผู้ที่ต้องการค้นหาว่าในโลกของเรามีเรื่องที่น่าสนใจขนาดนี้เชียวหรือนี่ 

 
สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด  ที่สุดในโลก จำนวน 1 เล่ม