สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM702

สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6 ประกอบด้วย • แผนการจัดกิจกรรมประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ • จุดประสงค์การเรียนรู้ • เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ • ใบความรู้ • วิดีโอเนื้อหาสาระการเรียนรู้ • ใบกิจกรรม • ข้อสอบย่อย • ข้อสอบวัดผล • แบบทดสอบหลังเรียน ในรูปแบบ Interactive

Share

Share

  สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6          9 ก.ย. 2563 17:15 น.

 

 

สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6

ประกอบด้วย

  • แผนการจัดกิจกรรมประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

  • จุดประสงค์การเรียนรู้

  • เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

  •  ใบความรู้

  • วิดีโอเนื้อหาสาระการเรียนรู้

  • ใบกิจกรรม

  • ข้อสอบย่อย

  • ข้อสอบวัดผล

  • แบบทดสอบหลังเรียน ในรูปแบบ Interactive