สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ม.1 – ม.3

SKU : EM206

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ม.1 – ม.3 คุณลักษณะ • เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ • มีเนื้อหาสรุปบทเรียนในรูปแบบของวิดีโอ • มีแบบทดสอบ

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ม.1 – ม.3         9 ก.ย. 2563 17:09 น.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ม.1 – ม.3

คุณลักษณะ

  • เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีเนื้อหาสรุปบทเรียนในรูปแบบของวิดีโอ
  • มีแบบทดสอบ