หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคคลสำคัญ

SKU : EM05001409170000081

หนังสือความรู้รอบตัว 10 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยว ภาวะโลกร้อน เรื่องของพืชและสัตว์ ยอดนักประดิษฐ์โลก พลังงาน จักรวาลและดวงดาว ที่สุดในโลกบุคลคลสำคัญ โดยได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ต่างๆ และเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัวให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

Share

Share

  หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคคลสำคัญ         9 ก.ย. 2563 16.31 น.หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคลคลสำคัญ

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคคลสำคัญ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของไทย ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองอย่างเนกอนันต์ โดยจะกล่าวถึงประวัติและผลลงานที่ท่านได้สร้างไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับเรื่องราวอันเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมุมมมองและทัศนคติในการดำเนินชีวิต

 
สินค้าภายในกล่อง

หนังสือความรู้รอบตัว ชุด บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เล่ม