ชุดหนังสือ ประชาคมอาเซี่ยน

SKU : EM05000602180000009

-

Share

Share

  ชุดหนังสือ ประชาคมอาเซี่ยน       9 ก.ย. 2563 16.14 น.

 

หนังสือปกเเข็ง พิมพ์ 4 สี ภาพประกอบสวยงาม  เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน  อาทิ สภาพทางภูมิประเทศ สภาพทางภูมิอากาศ รูปแบบการเมืองการปกครอง เเละเศรษฐกิจ เป็นต้น เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป