หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1

SKU : EM05000702180000020

-

Share

Share

   หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1     9 ก.ย. 2563 10.30 น.

 

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้