หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา

SKU : EM05000702180000031

สมุดกิจกรรม เเบบองค์รวมทั้ง 4 ด้าน

Share

Share

  หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา     9 ก.ย. 2563 09.46 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้