หนังสือ ภูมิพลังเเผ่นดิน พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o

SKU : EM05000702180000036

เป็นหนังสือภาพที่บันทึกเรื่องราว พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ เเละบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ เเละรวบรวมประวัติพระที่นั่งต่างๆ ตลอดจน ภาพเหตุการณ์ต่างๆในวันงานพระราชพิธี อีกด้วย ปกเเข็งเคลือบด้าน สปอต ยูวี ปกหุ้มนอกพิมพ์ 4 สีกระดาษอาร์ต 160 เเกรม เนื้อในพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต 130 เเกรม จำนวน 124 หน้า (รวมปก) เข้าเล่มปกเเข็ง

Share

Share

  หนังสือ ภูมิพลังเเผ่นดิน พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o     9 ก.ย. 2563 09.39 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้