เล่มนี้เพื่อคุณผู้ชาย

SKU : EM05000702180000041

หากต้องการรู้รักผู้หญิงที่รักให้มากขึ้น ควรอ่านเล่มนี้

Share

Share

  เล่มนี้เพื่อคุณผู้ชาย      9 ก.ย. 2563 09.36 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้