เล่มนี้เพื่อคุณผู้หญิง

SKU : EM05000702180000042

กุญเเจไขความลับของผู้ชายที่คุณรัก อยู่ในเล่มนี้เเล้ว

Share

Share

   เล่มนี้เพื่อคุณผู้หญิง      9 ก.ย. 2563 09.30 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้