มือให้สอบใบขับขี่ รถยนตืเเละ รถจักรยานยนต์

SKU : EM05000802180000044

เตรียมความพร้อมไปสอบใบขับขี่

Share

Share

  มือให้สอบใบขับขี่ รถยนตืเเละ รถจักรยานยนต์      8 ก.ย. 2563 16.45 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้