หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ จักรวาลและเอกภพ

SKU : EM04001309170000055

จักรวาลและเอกภพ จักรวาลและเอกภพประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และวัตถุลึกลับอื่นๆ อีกมากมายที่เรายังค้นไม่พบ จักรวาลและเอกภพเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจมาตั้งแต่อดีต แต่กว่าที่เราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจก็หลังจากผ่านมาแล้วหลายศตวรรษ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับจักรวาลของเรา ด้วยภาพประกอบที่สวยงามและคำบรรยายที่กระชับ ได้ใจความ เพื่อส่งเสริมให้ผู้อ่านสามารถจดจำและทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ จักรวาลและเอกภพ 1 เล่ม

Share

Share

   หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ จักรวาลและเอกภพ      8 ก.ย. 2563 16.42 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้